MENU
 

Anna Kowska-Polańska

Psycholog Psychoterapeuta

Serdecznie zapraszam do mojego gabinetu psychoterapii. 

O mnie

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. W swojej pracy korzystam z podejścia integracyjnego, które łączy w sobie rożne nurty i metody psychoterapeutyczne.

Staram się poszukiwać i wybierać najskuteczniejsze metody pomocne w pracy z drugim człowiekiem. Korzystam m.in. z metod szkoły systemowej, behawioralno-poznawczej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Stosuje także innowacyjne metody takie jak EFT (Emotional Freedom Techniques) – efektywna metoda umożliwiająca w szybkim czasie uwolnienie się od toksycznych emocji, które negatywnie wpływają na nasze codzienne funkcjonowanie.

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, specjalizacja: psychologia kliniczna. Ukończyłam 4-letni kurs psychoterapeutyczny w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dodatkowo umiejętności terapeutyczne zdobyłam na kursie „Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach”. Jestem również certyfikowanym specjalistą do spraw przemocy i pracy ze sprawcami i ofiarami przemocy. Doświadczenie zawodowe zdobyłam współpracując z licznymi instytucjami i organizacjami takimi jak: Wrocławskie Centrum Zdrowia – terapia sprawców przemocy domowej, Centrum Neuropsychiatrii Neuromed – terapia par i rodzin, Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego, Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie ,,Trampolina”, Wrocławski Teatr Arka – praca z osobami niepełnosprawnymi.

Anna Kowska-Polańska


 

Oferta

Zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu prywatnym siły i energii dodaje mi przekonanie, że w każdym człowieku tkwi ogromny potencjał, który czeka na odkrycie, a każda kryzysowa sytuacja może być możliwością dla rozwoju. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Stosuję się do zasad etycznych Kodeksu Zawodowego Psychologa.

Udzielam konsultacji i wspieram osoby doświadczające m.in.:

 • napięcia, stresu, lęku
 • fobii i natrętnych myśli
 • przygnębienia, smutku, depresji
 • niskiego poczucia własnej wartości, nieśmiałości
 • problemów ze stawianiem granic, asertywnością
 • poczucia samotności, problemów w relacjach z innymi ludźmi
 • problemów z nadwagą
 • problemów w relacji z partnerem, dzieckiem, rodzicami (terapia par i rodzin)
 • współuzależnienia
 • przemocy psychicznej, fizycznej,seksualnej ze strony bliskich osób
 • trudności w kontrolowaniu swojej złości i agresji wobec innych
 • kryzysów życiowych, zagubienia i braku motywacji do zmiany
 • potrzeby zwiększenia samoświadomości i wykorzystania swojego potencjału do rozwoju


 

Terapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna polega na regularnych spotkaniach Klienta z terapeutą, na których Klient ma okazję lepiej zrozumieć siebie i swoje problemy.

Szczególnie istotnym czynnikiem terapii jest dobra relacja terapeutyczna, która powinna opierać się na szczerości, zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.

Psychoterapia jest procesem, w którym człowiek poznaje i dkrywa siebie na nowo, dzięki czemu zyskuje większą świadomość swoich uczuć, myśli i zachowań. Świadomość ta pomaga mu w zmianie dotychczasowych schematów, według których funkcjonował i w odzyskaniu wpływu na swoje życie.

Przedmiotem rozmów Klienta z terapeutą jest jego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Terapeuta nie podaje gotowych rozwiązań i schematów postępowania, jego zadaniem jest wspieranie Klienta w poszukiwaniu własnych rozwiązań. Terapia powinna wzmacniać w samodzielnym myśleniu i wyborze, a nie uzależniać od rad terapeuty. Czasami na przeszkodzie stoją nagromadzone blokady myślowe i emocjonalne i aby je usunąć potrzebne jest przepracowanie zdarzeń z przeszłości, które często hamują rozwój człowieka. Do tego potrzebny jest czas i zaufanie do terapeuty.

Sesje terapeutyczne trwają 50-60 minut i odbywają się raz w tygodniu. Długość terapii uzależniona jest od wielu czynników między innymi rodzaju problemu Klienta, jego historia życia, osobowości Klienta, osobowości i umiejętności terapeuty, zaangażowania i motywacji Klienta, jakości relacji terapeutycznej.

Proces terapeutyczny może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Proces terapeutyczny rozpoczynają konsultacje (około 3 spotkania), na których Klient i terapeuta rozważa możliwość współpracy nad danym problem i podejmuje decyzję o rozpoczęciu psychoterapii.

Podczas konsultacji terapeuta zbiera informacje dotyczące problemu i historii życia Klienta, formułowany jest również cel terapii. Etap konsultacyjny kończy się ustaleniem celów terapii i podpisaniem kontraktu terapeutycznego, w którym zawarty jest cel Klienta oraz zasady współpracy z terapeutą.

 

Terapia malżeńska / Terapia par

Związek małżeński lub partnerski to życie dwóch osób, które wnoszą do niego różne poglądy, tradycje, oczekiwania. Bycie razem polega na uczeniu się siebie nawzajem, negocjowaniu i zawieraniu kompromisów. Bywa, że czasem wypracowanie wspólnego języka staje się niemożliwe, co może powodować oddalenie się od siebie, impas.

Psychoterapia par i małżeństw jest dla tych z Państwa, którzy pragną pokonać trudności, rozwiązać konflikty i poprawić jakość swojego związku poprzez osobę bezstronnego terapeuty, który pomaga wzajemnie się usłyszeć i odnaleźć nowe satysfakcjonujące obie strony rozwiązania.

 

Terapia rodzin

Ten rodzaj psychoterapii ujmuje rodzinę jako system tworzony przez jej członków oraz bada zachodzące między nimi interakcje i łączące ich relacje. Zakłada, że rodzina tworzy specyficzny mechanizm, a jej członkowie wzajemnie na siebie oddziaływują.

Psychoterapeuta pracujący systemowo będzie starał się wraz z rodziną odkryć zależności łączące poszczególne osoby i sposoby, w jakie na siebie nawzajem wpływają. Analiza tych powiązań i relacji oraz ich zrozumienie, pomaga poszczególnym członkom systemu na wypracowanie nowych metod budowania relacji oraz przekształcenie funkcjonujących do tej pory, przeszkadzających i niszczących schematów w bardziej dostosowane, dające więcej satysfakcji i radości ze wspólnego bycia razem.

Bardzo istotna jest tu także postawa terapeuty, który jest neutralny, czyli nie staje „po stronie” żadnego z członków rodziny, lecz uważnie przygląda się punktowi widzenia oraz systemowi wartości każdej z osób i słucha wszystkich opowieści (zarówno dorosłych, jak i dzieci). Niektórzy terapeuci systemowi pracują we dwoje, zwłaszcza przy spotkaniach z parą lub rodziną, dbając w ten sposób o swoją bezstronność i dystans do problemu, potrzebny do poszukiwania nowych znaczeń i rozwiązań.

 

Terapia on-line (Terapia via Skype)

Oferta ta skierowana jest do osób mieszkających poza granicami Polski jak również do osób które mają utrudnioną (np. z powodu niepełnosprawności) możliwość korzystania z standardowej terapii w gabinecie. Bardzo istotne jest aby sesje odbywały się w spokojnym , cichym i intymnym miejscu, w czasie wolnym od pracy i innych zajęć.

Do przeprowadzenia psychoterapii online przez Skype’a potrzebny będzie Ci komputer z dostępem do internetu, kamerka internetowa (zewnętrzną lub wbudowana w laptopa) i prosty mikrofon (zewnętrzny lub wbudowany w laptopa). Darmowy program Skype, który możesz pobrać tutaj.

Psychoterapia online przez Skaypa nie jest odpowiednią metodą pracy dla wszystkich osób, przy niektórych problemach zalecana jest tradycyjna forma terapii „na żywo”, tego typu kwestie omawiane i ustalane są na pierwszych konsultacjach (od 1 do 3 spotkań).

 

Terapia on-line (Terapia via Skype)

Jedną z metod, którą wykorzystuję w pracy jest terapia metodą EFT (Emotional Freedom Techniques) − WIĘCEJ

 

TERAPIA
INDYWIDUALNA

(50 min)

120 zł

TERAPIA
MAŁŻEŃSKA/PAR

(80 min)

200 zł

TERAPIA
RODZIN

(80 min)

250 zł


TERAPIA
ON-LINE

(50 min)

120 zł

TERAPIA
EFT

(90 min)

150 zł

 

Gabinet psychoterapii – Wrocław

ul. Bolesława Drobnera 10, Wrocław 50-257Gabinet psychoterapii – Oleśnica

ul. Słowackiego 5, Oleśnica 56-400


 

Warsztaty

Zapoznaj się bliżej z ofertą warsztatów.WARSZTATY ASERTYWNOŚCI

Prowadzące:

Anna Kowska-Polańska, Aleksandra Kiślewska

WARSZTATY DLA KOBIET

Prowadzące:

Anna Kowska-Polańska, Aleksandra Kiślewska

 

Warsztaty asertywności

Warsztat skierowany jest dla osób, które chciałyby:

 • dowiedzieć się czym jest asertywność
 • pozbyć się uczucia lęku przed wyrażaniem swojego zdania
 • otworzyć się na innych ludzi
 • nauczyć się porozumiewać nie agresywnie, ale wyrażając siebie
 • zwiększyć pewność siebie w sytuacjach społecznych
 • nauczyć się odmawiać, gdy tego potrzebują
 • radzić sobie w sytuacji konfliktu
 • nauczyć się umiejętności stawiania granic
 • dać sobie prawo do wyrażania swojego niezadowolenia
 • wyrażać siebie bez poczucia onieśmielenia
 • skuteczniej realizować swoje cele
 • przekonać się, że potrafią być asertywne
 • lepiej rozumieć siebie i innych
 • lepiej radzić sobie z emocjami
 • budować zdrowsze relacje z innymi ludźmi i z samym sobą

Warsztaty mają charakter grupowy, prowadzone są przez 2 terapeutów. Zajęcia realizowane są różnorodnymi metodami: ćwiczenia w grupach, parach, burza mózgów, odgrywanie scenek, psychoedukacja. W cenie warsztatu zawierają się wstępne konsultacje indywidualne z psychologiem. Wstępne konsultacje służą odpowiedniemu doborowi uczestników, w celu stworzenia poczucia bezpieczeństwa i ujednolicenia celu grupy, tj. pracy nad zachowaniami asertywnymi. Grupowa forma zajęć sprzyja nabyciu nowych umiejętności i jest okazją ich doskonalenia. Obecność innych uczestników z podobnymi trudnościami działa wspierająco i motywująco, co wzmacnia zmianę postaw. W ramach całego cyklu zajęć będziemy pracować nad asertywnością w następujących obszarach:

 1. Obrona swoich praw w sytuacjach społecznych
 2. Obrona swoich praw w kontaktach osobistych
 3. Inicjatywa i kontakty towarzyskie
 4. Oceny – wyrażanie i przyjmowanie krytyki i pochwał
 5. Wyrażanie próśb
 6. Wyrażanie uczuć
 7. Wyrażanie opinii
 8. Wystąpienia publiczne
 9. Kontakt z autorytetem
 10. Naruszenie cudzego terytorium

Sięgnij po swoją asertywność!

Czas trwania warsztatów: 5h 30 min, koszt: 130 zł.

Jeżeli jesteś zainteresowany/na warsztatami, masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo

Prowadzące warsztaty:

mgr Anna Kowska-Polańska
T: 795 029 335 E: anna.kowska@gmail.com

mgr Aleksandra Kiślewska
T: 737 462 946 E: aleksandra.kislewska@gmail.com

Warsztaty odbywają się przy ul. Drobnera 10/110 we Wrocławiu.

 

Warsztaty dla kobiet

Poczuj się sobą i wyraź to!

Czy często czujesz się zestresowana? Czasami myślisz, że nikt Cię nie rozumie? Obawiasz się tego co myślą o Tobie inni? Dzisiejszy świat wywiera na nas nieustającą presję aby być idealnym. Przekazy medialne, rodzina i otoczenie budują w nas potrzebę dążenia do perfekcji – bycia kobietą sukcesu, pewną siebie i zaradną, zawsze zadbaną i uśmiechniętą. Nieustannie musisz udowadniać światu, że jesteś silna i poradzisz sobie ze wszystkim – z wychowaniem dzieci, z byciem idealną żoną, partnerką – atrakcyjną i pewną siebie.

(...) Stale walczysz o swoją niezależność w świecie który mówi Ci jaka masz być. Porównując się ze wzorem kobiety idealnej, uważasz, że cały czas czegoś Ci brakuje, cały czas nie jesteś taka jak powinnaś być (...) Słyszysz wciąż wewnętrzny głos, który mówi Ci co powinnaś czuć, co musisz robić, czego nie możesz, na co na pewno nie możesz sobie pozwolić. To wszystko stwarza poczucie, że jesteś nie wystarczająco dobra.

W pogoni za wytworzonym sztucznie ideałem gdzieś gubisz siebie. Jaka naprawdę jesteś? Co o sobie wiesz? Ile poświęcasz sobie uwagi?

Zapraszamy Cię do wejścia na ścieżkę prowadzącą w stronę większej świadomości siebie. Po drodze będziesz miała okazję zatrzymać się i zadać sobie ważne pytania dotyczące Twojego życia oraz tego jak chciałabyś je przeżyć. Być może odkryjesz jakąś ważną część siebie, której na co dzień nie słyszysz. Będziesz miała możliwość zatrzymać się i posłuchać co jest dla Ciebie ważne. W trakcie spotkań będziesz mogła wyciszyć się, zrelaksować i czerpać radość z wyrażania siebie.

Zapraszamy na warsztaty osoby, które doświadczają:

 • trudności w relacjach z partnerem, z rodzicami, z dziećmi
 • trudności w kontaktach społecznych (osoby nieśmiałe, niepewne siebie)
 • osoby które na co dzień przeżywają dużo lęku
 • osoby doświadczające stresu, zmęczenia, obciążenia obowiązkami
 • osoby mające trudności z podejmowaniem decyzji
 • osoby samotne, potrzebujące wsparcia
 • osoby o obniżonym poczuciu własnej wartości
 • osoby chcące się rozwijać

Cele warsztatu:

 • większa akceptacja siebie
 • pobudzenie kreatywności i twórczej ekspresji
 • poznanie i wyrażenie swoich emocji
 • doświadczenie wsparcia i zrozumienia
 • poszukiwanie osobistych wartości
 • większa świadomość siebie i swoich potrzeb
 • doświadczenie spotkania w bezpiecznej grupie
 • nauka dbania o siebie
 • zrelaksowanie
 • poznanie swoich mocnych stron
 • przyjrzenie się swoim marzeniom
 • poszerzenie perspektywy swojego życia

Na warsztatach pracować będziemy różnorodnymi, profesjonalnymi technikami terapeutycznymi. Między innymi metodami arteterapeutycznymi (malowanie, tworzenie kolaży, praca z mandalą). Pracować będziesz najczęściej indywidualnie, ale też w parze i w grupie. Będziesz mogła podzielić się swoimi uczuciami i myślami z innymi uczestniczkami grupy, wymienić refleksje i doświadczenia. Warsztat obejmuje również pracę z kartami terapeutycznymi. Poczujesz również dobroczynne skutki wizualizacji i relaksacji.

Czas trwania warsztatów: 2 h 30min – 3h

Jeżeli jesteś zainteresowany/na warsztatami, masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo

Prowadzące warsztaty:

mgr Aleksandra Kiślewska – psycholog, arteterapeuta, psychoterapeuta
T: 737 462 946 E: aleksandra.kislewska@gmail.com

mgr Anna Kowska-Polańska – psycholog, psychoterapeuta
T: 795 029 335 E: anna.kowska@gmail.com

Więcej informacji na temat osób prowadzących warsztaty znajduje się na stronie w zakładce – specjaliści.

Żeby wziąć udział w warsztatach, nie musisz umieć malować!

Warsztat skierowany jest do kobiet w wieku 20 +

 

Specjaliści (osoby, z którymi współpracuję)


lek. med. Ewa Wolniakowska

Psychiatra

Jestem specjalistą psychiatrą, absolwentką wrocławskiej Akademii Medycznej. Psychiatrią zajmuję się od 1989 roku. Przez wiele lat byłam ordynatorem oddziałów psychiatrycznych oraz kierownikiem poradni zdrowia psychicznego. Obecnie prowadzę własny gabinet oraz poradnię.

Choroby i zaburzenia, których leczeniem się zajmuję:

 • lęki
 • zaburzenia psychiczne
 • fobie
 • bezsenność
 • depresja
 • choroba afektywna dwubiegunowa
 • schizofrenia
 • psychoza
 • uzależnienia
 • zaburzenia pamięci
 • choroba Alzheimera
 • otępienie
 • anoreksja
 • bulimia
 • nerwice
 • zaburzenia emocjonalne w następstwie stresu

mgr Aleksandra Kiślewska

Psycholog, psychoterapeuta, arteterapeuta

Wspiera osoby doświadczające trudności m.in. w relacjach: partnerskich, rodzinnych, społecznych, osoby doświadczające stresu, poczucia przeciążenia, niskiej samooceny, nieśmiałości, lęku, trudności w radzeniu sobie ze stanami emocjonalnymi, osoby chcące dowiedzieć się więcej o sobie, poszukujące sensu. Prowadzi również konsultacje, warsztaty psychologiczne i arteterapeutyczne, terapię przez skype, terapię par, oraz terapię grupową.

Od zawsze ciekawili mnie ludzie, oraz ich historie. Interesuje mnie sposób w jaki działa umysł i jak myśli, emocje, zachowania wpływają na odczuwanie i tworzenie przez nas całości zwanej „swoim życiem”. Wierzę, że ogromne znaczenie i potencjał uzdrawiania niesie ze sobą świadomość – zarówno tego co zachodzi w zewnętrznym w środowisku, jak i tego co dzieje się w nas wewnętrznie – myśli, uczuć, doznań z ciała – jak to przekłada się na zachowanie i w jaki sposób buduje relację z otoczeniem i z innymi. Istotne jest również poznanie tej specyficznej relacji, jaką nawiązujemy sami ze sobą. Interesuję się uważnością – Mindfullness, która towarzyszy mi zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, o specjalności psychologia kliniczna. Jestem absolwentką rocznego Programu Pomocy Psychologicznej organizowanego przez Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, ukończyłam również studia z arteterapii prowadzone przez prof. dr hab. Wiesława Karolaka zakończone egzaminem dyplomowym. Od wielu lat uczestniczyłam także w dodatkowych szkoleniach z arteterapii (m.in. mandala, drama, rysunek arteterapeutyczny). Zrealizowałam wiele kursów i szkoleń psychologicznych poszerzających wiedzę i umiejętności, między innymi kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Aktualnie kształcę się w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej oraz stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w kursach i szkoleniach oraz konferencjach naukowych dotyczących psychoterapii. Swoją pracę poddaję superwizji, oraz przestrzegam zasad Kodeksu Etycznego Psychologa. Doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując z licznymi instytucjami i organizacjami, między innymi: Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ, ASTO Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu, DCO Wrocław, Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie „Trampolina”, Teatr Arka.

Prowadzę konsultacje i terapię osób doświadczających:

 • trudności w relacjach: partnerskich, rodzinnych, społecznych
 • nadmiernego stresu w życiu prywatnym, w obszarze zawodowym, problemów związanych z trudnościami w pogodzeniu życia zawodowego z prywatnym
 • problemów związanych z niskim poczuciem własnej wartości, brakiem akceptacji siebie, trudności związanych z samooceną i oceną innych, nadmiernym krytykowaniem siebie
 • trudności związanych z nieśmiałością, problemów w nawiązywaniu kontaktów
 • różnego rodzaju kryzysów życiowych, zmian
 • niepokoju, lęku, nieustających obaw i zmartwień
 • trudności w realizacji zamierzonych celów
 • przeżywających smutek, przygnębienie
 • doświadczających poczucia przeciążenia, przemęczenia, „nie radzenia sobie z życiem”
 • trudności z kontrolą złości
 • doświadczających poczucia osamotnienia
 • chcących zrozumieć swoje zachowania i pragnących je zmienić
 • dla osób mających trudności ze snem, z relaksem i odpoczynkiem
 • dla osób doświadczających potrzeby wsparcia
 • chęci rozwoju i poszerzenia samoświadomości

mgr Katarzyna Winiarska

Psycholog, psychodietetyk, terapeuta, trener dziecięcy, psycholog transportu i służby medycyny pracy

Jest psychologiem z prawie 20-letnim doświadczeniem zawodowym, pracowała z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczających przemocy, będących sprawcami i ofiarami przemocy, osobami uzależnionymi, skazanymi za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości, osobami mającymi problem z nadmierną masą ciała w wprowadzeniu i utrzymaniu zmiany w nawykach żywieniowych, udzielała wsparcia psychodietetycznego dzieciom i dorosłym, pracowała także z dziećmi doświadczającymi niepokoju, lęku separacyjnego, problemów szkolnych, trudności okresu dojrzewania.

Prowadzi konsultacje indywidualne, terapię grupową, psychoedukację oraz szkolenia.

Satysfakcję sprawia jej pomoc dzieciom, młodzieży i ich rodzicom.

Obecnie współpracuje z Radą Osiedla Ołbin, Centrum Zdrowia Emvit. Doświadczenie zdobywała w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 we Wrocławiu oraz Zakładzie Karnym nr 1 i Wrocławskim Centrum Zdrowia. Pracuje w nurcie integratywnym, korzystając z różnych technik i nutrów psychoterapii w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Na konsultację zaprasza dzieci razem z rodzicami, dzieci z zaburzeniami lękowymi, w trudnej sytuacji np. rozwodu, choroby a także dzieci i dorosłych z nadmierną masą ciała.


mgr Emilia Sokołowska-Malec

Psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień

Jestem psychologiem specjalności klinicznej. Swój warsztat doskonaliłam w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Dodatkowo posiadam certyfikat specjalisty terapii uzależnień nadawany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz specjalisty do spraw przemocy. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz biegłym sądowym w zakresie używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w związku z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 5 stycznia 2012.

W chwili obecnej jestem w trakcie procesu przygotowującego do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pod kierownictwem dr n. med. Witolda Simona. Pracuję zgodnie ze standardami PTP oraz zawodowym kodeksem etycznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W swojej pracy korzystam z podejścia integracyjnego, stanowiącego odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie w zakresie dopasowania sposobu pracy do rodzaju problemów pacjenta i osobowości. Wykorzystuję m.in. metody podejścia psychodynamicznego, szkoły Gestalt oraz poznawczo-behawioralnego.

W ramach prowadzonej przeze mnie praktyki udzielam konsultacji, prowadzę psychoterapię osób dorosłych i młodzieży doświadczających m.in.:

 • uzależnienia, współuzależnienia, syndromu DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)
 • trudności w relacjach interpersonalnych
 • poczucia smutku, przygnębienia, depresji
 • zaburzeń lękowych, zespołu stresu pourazowego (PTSD)
 • trudności w stawianiu granic, asertywności
 • niskiego poczucia wartości własnej
 • nadmiernej zależności od partnera, osób znaczących
 • przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej)
 • zaburzeń somatyzacyjnych
 • osobom wymagającym wsparcia w kryzysach emocjonalnych, wsparcia dla osób LGBT

Na co dzień pracuję z osobami przebywającymi w warunkach izolacji więziennej – zajmuję się pomocą psychologiczną, diagnozą, wsparciem, prowadzę terapię długoterminową osób uzależnionych od środków odurzających i substancji psychotropowych; Współpracuję z Wrocławskim Centrum Zdrowia w Ośrodku Profilaktyczno-Leczniczym Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, gdzie m.in zajmuję się psychoterapią uzależnień osób uczestniczących w programie substytucyjnego leczenia metadonem, a także diagnozą neuropsychologiczą osób zakażonych wirusem HIV.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Umiejętności terapeutyczne w pracy z pacjentem stosującym i doświadczającym przemocy rozwijałam w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym dla Sprawców Przemocy Domowej realizowanym w ramach działań Wrocławskiego Centrum Zdrowia. Prowadziłam szkolenia dla służb mundurowych (Kadra zawodowa Sił Zbrojnych, Policja) z zakresu przeciwdziałania przemocy, w tym również dla kuratorów sądowych i społecznych z zakresu motywowania sprawców przemocy do podjęcia leczenia. Współprowadziłam warsztaty w ramach programu Wzmacniania Rodziny we wrocławskich gimnazjach. Pełniłam funkcję Trenera Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w ramach projektu doskonalenia kadry pedagogicznej we Wrocławiu.


mgr Adriana Ostafińska

Psycholog, psychoterapeuta

Prowadzę konsultacje dla rodziców, terapię dzieci i młodzieży doświadczających zaburzeń zachowania, emocji oraz terapię dorosłych doświadczających kryzysów życiowych, trudności radzenia sobie ze stresem, zaburzeń lękowych i innych zaburzeń emocjonalnych czy zaburzeń nastroju.

Ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Wiedzę terapeutyczną zdobywam w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Uczestniczę w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych, dzięki którym poszerzam swoje kompetencje zawodowe.

Obecnie współpracuje m.in. z Kliniką Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej „Przylądek Nadziei”, Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu, Ośrodkiem Psychoedukacji i Terapii w Oleśnicy. Doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując z licznymi instytucjami i organizacjami we Wrocławiu, m.in: z Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca”, Centrum Integracji Społecznej, Demokratyczna Unia Kobiet, Centrum Kształcenia Zawodowego „MUR”, Fundacja Wsparcia Społecznego, Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieci i Młodzieży z MPDz „Ostoja”, Warsztat Terapii Zajęciowej, Fundacja „Życzliwa dłoń”.

W swojej praktyce zawodowej pracowałam również przy wielu projektach, w których prowadziłam warsztaty dotyczące: psychologii rozwoju dla przyszłych opiekunek do dzieci, kompetencji psychospołecznych dla osób w trudnej sytuacji życiowej – trening asertywności, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, komunikacja interpersonalna oraz kompetencji miękkich dla kadry kierowniczej – zarządzanie i motywacja.

Prowadzę poradnictwo dla rodziców oraz terapię dzieci i młodzieży doświadczających:

 • trudności związanych z sytuacją rodzinną: rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania, choroba
 • problemów w relacji z grupą rówieśniczą
 • trudności szkolnych: niechęć do nauki, problemy z adaptacją w nowym środowisku, lęk przed chodzeniem do szkoły
 • zaburzeń zachowania i emocji
 • zaburzeń lękowych
 • nadpobudliwości psychoruchowej
 • zachowań agresywnych, autoagresywnych
 • niskiego poczucia własnej wartości
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem
 • problemów wieku dojrzewania oraz konsultację i terapię dla dorosłych doświadczających:
  • kryzysów życiowych
  • trudności radzenia sobie ze stresem
  • zaburzeń lękowych
  • przygnębienia, smutku, depresji

 

Czytelnia

Zapraszam do lektury.O ASERTYWNOŚCI

Asertywność – Twoja supermoc

O EFT

EFT – Emotional Freedom Techniques

 

Asertywność – Twoja supermoc

W DZISIEJSZYCH CZASACH DUŻO MÓWI SIĘ O ASERTYWNOŚCI – W KONTEKŚCIE ŻYCIA OSOBISTEGO, PRACY ZAWODOWEJ, RELACJI Z INNYMI LUDŹMI. PRZEKAZ MEDIALNY POKAZUJE NAM, ŻE JEST TO UMIEJĘTNOŚĆ BARDZO CENIONA I POŻĄDANA, A JEDNOCZEŚNIE KULTUROWO PRZYSTOSOWYWANI JESTEŚMY DO NIE ASERTYWNYCH ZACHOWAŃ. W MIEJSCE ASERTYWNOŚCI UWARUNKOWYWANI JESTEŚMY DO DWÓCH SKRAJNIE PRZECIWNYCH POSTAW.

Na jednym końcu kontinuum znajdują się zachowania uległe, a na drugim zachowania agresywne. Uległość i agresywność może przejawiać się w różnych postawach m.in. w postawie podporządkowanej, unikającej, intelektualnej, rozkojarzonej, bierno-agresywnej, dominującej i narzucającej. Środowiska kształtujące nasze zachowania w okresie dzieciństwa – rodzina, szkoła, kościół oraz te, które wpływają na nas w życiu dorosłym: praca, instytucje publiczne, świat polityki – często zniechęcają do asertywnego działania.

Od wczesnych etapów rozwoju dziecka, słyszy ono od najbliższych osób komunikaty, które hamują ekspresję jego uczuć i naturalną zdolność do bronienia swoich praw. Takie dzieci często słyszą, następujące przekazy: „Masz robić to, co Ci każę, czy ci się to podoba czy nie”, „Dzieci i ryby głosu nie mają”, „Nie bądź bezczelny”, „Co Ty możesz wiedzieć?”, „Nie przesadzaj”, „Przecież nic się nie stało”. Takie komunikaty skutecznie utrudniają dzieciom kontakt ze swoimi uczuciami i potrzebami oraz uczą, że nie warto wyrażać siebie. Instytucja szkoły skutecznie hamuje proces obrony swoich praw. Wzmacniane i nagradzane są dzieci dostosowujące się w pełni – czyli ciche, posłuszne, „bezproblemowe”, a surowo traktowane są te, które zauważają niesprawiedliwości lub przekraczanie swoich granic i mają odwagę wyrazić na to niezgodę. W ten sposób kontynuuje się proces socjalizacji dziecka do życia w systemie, który z góry narzuca podporządkowanie sztywnym normom i nakazuje uległość wobec innych. Dziecko uczy się chować w środku swoje uczucia i potrzeby, uczy się, że są one nieważne wobec panujących dookoła zasad świata dorosłych.

Może generować to problemy związane z przeżywaniem nasilonego lęku, smutku, skutkować zachowaniami agresywnymi oraz przełożyć się na problemy w życiu dorosłym. Taka osoba może w dorosłości przyjmować uległą i podporządkowaną postawę w pracy, w relacji z partnerem, w kontaktach interpersonalnych i przekazywać ten sam model zachowania swoim dzieciom. Osoba, która w konfliktach przyjmuje postawę podporządkowaną przekazuje informacje mówiąc w cichy sposób i jakby przepraszała za „zawracanie głowy”, lub czyni to w sposób proszący. Zgadza się z wygłaszaną na swój temat krytyką, nie polemizuje z nią. Poprzez ciało wyraża uległość – skulona sylwetka, spuszczony wzrok, nie stawia oporu lub stawia tylko bierny opór. Natomiast osoby charakteryzujące się postawą unikającą, starają się zrobić wszystko, aby uniknąć kontaktu z osobą, z którą są w konflikcie, mogą również unikać rozmów na tematy konfliktowe. Często mówią – „już nie ma sprawy”, pomimo tego, że problem nie został rozwiązany. Na drugim końcu kontinuum znajdują się zachowania agresywne. W naszej kulturze chłopcy często słyszą komunikaty: „nie marz się”, „chłopaki nie płaczą”, „nie płacz jak dziewczyna”, „trzeba walczyć o swoje”, „nie daj sobie w kaszę dmuchać”, „musisz pokazać, kto tu rządzi”.

Pod tymi wypowiedziami kryje się zachęta do agresywnego wyrażania siebie, walki o swoje prawa – siłą, przemocą, bo „świat to dżungla i wygra silniejszy”. Jest do dodatkowo wzmacniane modelowaniem poprzez agresywne sposoby radzenia sobie rodziców. Np. dziecko jest świadkiem przemocowej komunikacji w związku swoich rodziców, w którym nie ma miejsca na wyrażanie siebie z poszanowaniem dla drugiej osoby. Dziecko uczy się tego, że może być skuteczne w osiąganiu ważnych dla siebie celów poprzez zachowania agresywne – przyciągają one skutecznie uwagę rodziców, a tej uwagi dziecko bardzo potrzebuje. Postawa agresywna u dziecka może być również wzmacniana poprzez nieumiejętne stawianie mu granic. Rodzice mogą nie reagować na zachowanie dziecka albo reagować agresją na jego agresję, co utwierdza je tylko w przekonaniu, że jest to jedyny skuteczny sposób radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Takie osoby w dorosłości, mogą w sytuacjach konfliktowych prezentować postawę dominującą, charakteryzującą się poszukiwaniem „winnego” na zewnątrz. Osoba dominująca, która ma skłonności do oskarżania nie wykazuje zainteresowania tym co ma do powiedzenia druga strona, mówi podniesionym głosem, nie dopuszcza do głosu, obraża rozmówcę, drwi z niego. Postawa dominująca cechuje się tym, że osoba narzuca swój punkt widzenia, często jej wypowiedziom towarzyszą oskarżycielskie gesty ręką. W konfliktach przyjmowana jest również postawa narzucająca, która przejawia się tym, że osoba mówi w sposób nie akceptujący sprzeciwu i nie pozostawiający miejsca dla innych. Takie osoby często wygłaszają swoje opinie w imieniu ogółu, nie dopuszczają innych do głosu i nie pytają ich o zdanie. Jak zatem reagować? Wspólnym mianownikiem dla tych postaw jest to, że w każdej z nich ktoś zawsze cierpi – „nadawca” albo „odbiorca”. W sytuacji konfliktowej, w której osoby przyjmują postawę – jedna agresywną, a druga uległą – na pewno przynajmniej jedna z nich cierpi. Warto również zaznaczyć, ze osoby stosujące zachowania agresywne i przemocowe także ponoszą ich koszty: poczynając od kosztów psychicznych: poczucie winy, smutek, niezadowolenie z siebie oraz związanych z utratą ważnych relacji: rozwody, rozstania, utrata dzieci bądź poprzez koszty zdrowotne: szkodliwość złości związana z chorobami serca i układu krążenia, uszkodzenia fizyczne ciała związane z przemocą fizyczną, aż do konsekwencji prawnych: wyroki sądowe – osadzenia w Zakładzie Karnym, dozór kuratorski, zasądzenie grzywien etc.)

Jakie zatem jest rozwiązanie? Asertywność uwzględnia prawa i granice każdego człowieka – zarówno nadawcy jak i odbiorcy komunikatu.

Czym jest asertywność? Robert Alberti i Michael Emmons (2015)* definiują asertywność jako: „Asertywna autoekspresja to bezpośrednie, zdecydowane, pozytywne, a kiedy to konieczne – nieustępliwe działania sprzyjające kształtowaniu równości w relacjach międzyludzkich. Asertywność umożliwia nam działanie w naszym najlepszym interesie. Obronę własnego stanowiska bez nadmiernego lęku, egzekwowanie własnych praw, bez naruszania praw innych osób oraz swobodne i szczere wyrażanie uczuć (np. przywiązania, miłości, przyjaźni, niezadowolenia, irytacji, złości, żalu, smutku)” Jakie mogą być korzyści, gdy następuje zmiana postawy z uległej lub agresywnej w stronę asertywności? Według R. Alberti i M. Emmons’a setki badań dowodzą, że dzięki umiejętności asertywnego zachowania można zmniejszyć doświadczany w życiu stres oraz zwiększa się poczucie własnej wartości. Kolejnym zyskiem jest zwiększenie kontroli swoich zachowań – odczuwalne zarówno w przypadku kontroli agresywnych impulsów, jak i skłonności do wycofywania się i oddawania innym odpowiedzialności za swoje życie. Umiejętność wyrażania swoich uczuć z jednoczesnym poszanowaniem praw drugiego człowieka pomocna jest również w relacjach partnerskich – zmienia się komunikacja i poprawia wzajemne rozumienie siebie. Asertywność umożliwia również zmianę percepcji rzeczywistości – przekształceniu ulega wizja świata, w którym osoba czuje się ofiarą, osobą zależną od innych, która nie ma żadnego wpływu na swoje życie i jest ono uzależnione od zachowań innych ludzi. Dzięki doświadczaniu asertywnego wyrażania siebie osoba taka zaczyna odzyskiwać poczucie wpływu na swoje życie, zaczyna dostrzegać nowe możliwości i budować zdrowsze relacje oparte na wzajemnym szacunku. Ponadto osoba, która dotychczas potrafiła bronić swoich praw robiąc to w sposób krzywdzący innych, skorzysta z tych umiejętności i dzięki temu obrona i respektowanie siebie nie musi być jednoznaczne z niszczeniem relacji i krzywdzeniem innych. Zmieni się również ambiwalencja przeżywanych uczuć – złość, frustracja, lęk i poczucie winy ustąpią miejsca spokojowi i poczuciu bezpieczeństwa. Przedstawione korzyści to jedne z wielu, które pojawiają się jako konsekwencje wprowadzenia asertywności w życie.

Jakimi zasadami należy się kierować, aby zachowanie było asertywne, a nie agresywne bądź uległe? Alberti i Emmons wyróżnili 11 kluczowych dla asertywności zasad postępowania.

Asertywne zachowanie:

 • Umożliwia autoeksperesję
 • Cechuje się respektowaniem praw innych osób
 • Jest uczciwe
 • Jest bezpośrednie i stanowcze
 • Zrównuje obie strony i pozwala każdej z nich osiągnąć korzyści
 • Jest zarówno werbalne (włącznie z treścią komunikatu), jak i niewerbalne (pod względem stylu przekazu)
 • Czasem jest pozytywne (przy wyrażaniu uczuć, chwaleniu lub docenianiu), czasem zaś negatywne (kiedy stawiamy granicę, wyrażamy złość lub krytykujemy)
 • Jest adekwatne do osoby i sytuacji
 • Jest społecznie odpowiedzialne
 • Jest wyuczone, a nie wrodzone, chociaż na wczesnym etapie rozwoju mózgu mogą się pojawić trudne do pokonania przeszkody w nauczeniu się takiego zachowania
 • Cechuje się nieustępliwością na tyle, na ile to konieczne, aby umożliwić komuś osiągnięcie celów bez pogwałcenia żadnej z wymienionych 10 zasad

Tak samo jest z nauczeniem się asertywności. Asertywność jest umiejętnością nabytą. Najlepszym sposobem, aby się jej nauczyć jest doświadczanie sytuacji w których swój stary schemat zachowania odkładasz na bok i próbujesz zastosowania nowego podejścia. Każda taka sytuacja będzie Cię wzmacniać w nowym zachowaniu i stanowić będzie dowód na to, że potrafisz zachowywać się asertywnie. Asertywność możesz ćwiczyć w codziennych sytuacjach (w pracy, w sklepie, z mężem, z dzieckiem, z rodzicami) itp. We wprowadzaniu zmian do swojego zachowania pomocna może być lektura odpowiednich książek poświęconych tematyce asertywności i stosowanie się do zalecanych tam zasad i ćwiczeń. Czasami bardzo pomocne może okazać się wsparcie psychoterapeuty, w ramach terapii indywidualnej, lub uczestnictwo w terapii grupowej poświęconej temu zagadnieniu. Czymś pośrednim pomiędzy samodzielną pracą z podręcznikiem, a uczestnictwem w terapii jest udział w treningu asertywności. Dla wielu osób może okazać się to dobrym pierwszym krokiem oraz przygotowaniem do wprowadzenia zachowań asertywnych do swojego życia – po doświadczeniu i nauczeniu się tego w bezpiecznych warunkach, pod okiem profesjonalistów.

Anna Kowska-Polańska

Aleksandra Kiślewska

 

EFT – Emotional Freedom Techniques

EFT czyli Emotional Freedom Techniques (Techniki Emocjonalnej Wolności) to skuteczna metoda, dzięki której możesz uwolnić się od wielu trudnych emocji, przekonań i zachowań. Metoda ta wywodzi się z nurtu Psychoterapii energetycznej, która jest zupełnie nową, ale szybko rozwijającą się formą psychoterapii. Twórcą EFT jest Gary Craig – amerykański inżynier i psycholog, który w ok. 1990 roku uprościł do jednej procedury skomplikowane algorytmy innej metody – TFT (Terapii Pola Myśli) Rogera Callahana.

Według Gary’ego Craig’a, za złe samopoczucie (stres, lęk, depresja) oraz dolegliwości fizyczne (migrena, rak) odpowiedzialne jest zaburzenie energii w systemie energetycznym ciała. Abyśmy mogli czuć się dobrze energia w ciele musi przepływać swobodnie, każde zakłócenie, blokada w systemie energetycznym powoduje rozwinięcie negatywnych, szkodliwych emocji oraz fizycznych objawów, np. ból pleców, wrzody żołądka, migreny. Wschodni system filozoficzny uznaje od dawna, że procesy biochemiczne i wszystko co dotyczy ciała i psychiki człowieka jest sterowane przez różnego rodzaju energie. Wiedza ta praktykowana jest tam z ogromnym powodzeniem przez lekarzy już od ponad 6 tysięcy lat. Dla nas, ludzi wychowanych w kulturze Zachodu, jest to rewolucja, gdyż znaliśmy do tej pory tylko koncepcję życia opartego na procesach biochemicznych. EFT często zwane jest emocjonalną akupunkturą, która polega na opukiwaniu kluczowych punktów akupunkturowych przy jednoczesnym koncentrowaniu się na emocji, myśli lub doznaniu z ciała od którego chcemy się uwolnić. Negatywne doświadczenia zostają uwolnione wraz z blokadami energetycznymi w meridianach.

EFT jest od ponad 20 lat testowana i stosowna na różnych zaburzeniach i dolegliwościach emocjonalnych czy fizycznych. W swojej praktyce wykorzystują ją powszechnie specjaliści medycyny z różnych dziedzin, psychologowie, trenerzy rozwoju osobistego. EFT jest stosowane w wielu krajach na całym świecie m.in: w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytani, Nowej Zelandii, Australii, NIemczech, Szwajcarii, Szwecji, Holandii, Belgii, Francji, Czechach, Grecji, Austrii, Hiszpanii, Arabii Saudyjskiej i Izraelu. W ostatnim czasie ukazało się w języku polskim kilka książek o EFT.

„EFT ma tak potężną moc, że z pewnością stanie się podstawowym narzędziem najlepszych lekarzy i psychologów przyszłego pokolenia.”
dr Bruce Lipton (autor książki „The Genie In Your Genes”)

 

Kontakt

T: +48 795 029 335
E: anna.kowska@gmail.com


PSYCHOTERAPIA WROCŁAW

ul. Bolesława Drobnera 10
50-257 Wrocław

PSYCHOTERAPIA OLEŚNICA

ul. Słowackiego 5
56-400 Oleśnica